Jump to Navigation

Aricia eumedon - Baltajuostis melsvys

Acarina - Erkės

Ixodidae - Iksodinės erkės

Trombidiidae - Trombidinės erkės

Lepidoptera - Drugiai

Pieridae - Baltukai

Lycaenidae - Melsviai

Papilionidae - Sklandūnai

Baltajuostis melsvys - Aricia eumedon (Esper 1780)

 

MORFOLOGIJA:

     Lytinis dimorfizmas neryškus. Tiek patino, tiek patelės sparnų viršus juodai rudas su diskaline dėme. Pas patinus ji nežymi. Patelės užpakalinio sparno išorinis kraštas su oranžinėmis dėmėmis, tačiau jų gali ir nebūti. Apatinė sparno pusė abiejų lyčių identiška, turi baltą dryžį, einantį nuo diskalinės dėmės į išorinę sparno pusę (Ivinskis 2004).

     Išskleistų sparnų ilgis siekia 25-30 mm.

 

BIOTOPAS:

     Gyvena drėgnuose užmirkusiose paupių, miško, pamiškių pievose, laukymėse, krūmingose pievose.

 

BIOLOGIJA:

      Drugiai skraido birželio – liepos mėn.

     Patelė kiaušinėlius po vieną deda snapučio (Geranium sp.) žiedų ar viršutinėje lapų pusėje. Vikšrai žiemoja. Pasiekę 12 mm ilgį, tarp pažemės augalų ar paklotėje virsta lėliukėmis (Ivinskis 2004).

 

PAPLITIMAS:

     Eurazinė rūšis. Paplitusi beveik visoje Europoje (neaptikta Britų salose, Danijoje ir Benelukso šalyse), šaltesnio klimato Azijoje iki Tolimųjų Rytų.

     Lietuvoje labai reta (Ivinskis 2004), įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą (4(I) kategorija), nors vietomis gali būti ir nereta (Ūsaitis 2007). Baltajuosčio melsvio populiacijai grėsmę kelia gyvenamųjų vietovių nusausinimas, intensyvus ganymas, pavasariniai gaisrai. Todėl būtina gyvenamame plote išsaugoti nenusausintas pievas, nedeginti žolės (Usaitis 2007).

 

ŠALTINIAI:

Ivinskis P., Augustauskas J. 2004. Lietuvos dieniniai drugiai. "Lututė". P.129. ISBN 9955-575-41-7

P. Ivinskis 2004. Lepidoptera of Lithuania. Annotated catalogue. Vilnius. P. 199. ISBN 9986-443-27-X

R. Kazlauskas 1984. Lietuvos drugiai. "Mokslas". P.39.

LR aplinkos ministerija 2007. Lietuvos Raudonoji knyga. "Lututė". P.111. ISBN 978-9955-692-71-3

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=441002 [žiūrėta 2015-08-10]

http://www.lepidoptera.eu/show.php?ID=120&country=LT [žiūrėta 2015-08-10]

 

 
Publikavimo data: 2015-08-10 21:33