Jump to Navigation

LIETUVOS MOLIUSKŲ KATALOGAS

LIETUVOS MOLIUSKŲ KATALOGAS - ĮVADAS

ACICULIDAE – SPAIGLYTINIAI

ACROLOXIDAE – GAUBTENINIAI

AGRIOLIMACIDAE – DIRVAŠLIUŽINIAI

ARIONIDAE – ARIONINIAI

BITHYNIIDAE – BITINIJINIAI

BRADYBAENIDAE – BRADIBENINIAI

CARDIIDAE – ŠIRDUKINIAI

CARYCHIIDAE – TRIDANTINIAI

CLAUSILIIDAE – SKLĄSTENINIAI

COCHLICOPIDAE – ŽVILGINIAI

DREISSENIDAE – DREISENINIAI

ENIDAE – ENINIAI

EUCONULIDAE – KŪGELINIAI

GASTRODONTIDAE

HELICIDAE – SRAIGINIAI

HYDROBIIDAE – VANDENINIAI

HYGROMIIDAE – DRĖGNUTINIAI

LIMACIDAE – ŠLIUŽINIAI

LYMNAEIDAE – KŪDRINUKINIAI

MARGARITIFERIDAE – GĖLAVANDENIAI PERLUOTINIAI

MYIDAE – MIJINIAI

MYTILIDAE – MIDIJINIAI

NERITIDAE – NERITINIAI

OXYCHILIDAE – BLIZGENINIAI

PATULIDAE – PLATUKINIAI

PHYSIDAE – PŪSLIASRAIGINIAI

PLANORBIDAE – RITINUKINIAI

PRISTYLOMATIDAE - SLANKŪNINIAI

PUNCTIDAE – TAŠKUTINIAI

PUPILLIDAE - PUPILINIAI

SPHAERIIDAE - RUTULIUKINIAI

SUCCINEIDAE – GINTARINIAI

TELLINIDAE - TELININIAI

UNIONIDAE – GELDUTINIAI

VALLONIIDAE – LŪPENINIAI

VALVATIDAE - KIAUTENINIAI

VERTIGINIDAE – VIJUKINIAI

VITRINIDAE – SKAIDRENINIAI

VIVIPARIDAE – NENDRENINIAI

LIETUVOS MOLIUSKŲ KATALOGAS - ĮVADAS


LIETUVOS MOLIUSKŲ KATALOGAS



ALBERTAS GURSKAS
 
 
 
 
KAUNAS  2009 m.


 
Sudarė
Compiled by
Albertas Gurskas
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus
vyriausiasis fondų saugotojas
 
Laisvės al. 106, 44263 Kaunas
Tel. 8 37 200278; 8 678 53745
El. paštas: albertasg©gmail.com
                zoomuz©kaune.lt
 


Įvadas


     Katalogas sudarytas naudojantis Kauno zoologijos muziejaus malakologinių duomenų baze, kurioje kaupiami moliuskų  rinkinių, mokslinių publikacijų  ir  specialistų pateikti duomenys. Šia  apibendrinta informacija  siekiama  padėti  gamtininkams  susidaryti  vaizdą  apie mūsų  krašto  malakofauną  ir  jos ištirtumą.  Kataloge  vadovautasi moliuskų  klasifikacija,  priimta    CLECOM  (Check  List  of  European COntinental Mollusca)  specialistų, o  rūšių  sąrašas derintas  su CLECOM paskelbtu Lietuvos moliuskų sąrašu  (Checklist  of  species-group  taxa  of continental  mollusca  living  in  Lithuania,  14-07-2002)  ir internetine „Fauna Europaea“ duomenų baze. Prie  rūšių pavadinimų pateikiama trumpa  informacija apie  tos  rūšies  paplitimą  (AREALAS),  būdingiausias gyvenamąsias  vietas  (BUVEINĖS),  rūšies populiacijų  būklę  Lietuvoje: gausi, reta,  nykstanti,  plintanti  ir  pan.  (BŪKLĖ),  surašyti  informaciniai šaltiniai, minintys  rūšį  gyvenant Lietuvoje  (INF.). Piešiniuose Lietuvos teritorijos kontūruose  taškais apytiksliai pažymėtos rūšies radimo vietose užfiksuotos muziejaus duomenų bazėje (KZM DB). Mažas taškų  skaičius nebūtinai  reiškia  rūšies  retumą. Dažniausiai  tai  rodo  duomenų trūkumą. Kitų  autorių skelbti  duomenys  gali  būti  ir  nepanaudoti,  jeigu jie  nepasiekė  zoologijos muziejaus  ir  nespėta  juos įvesti į duomenų bazę.
    Prieš  keleto  rūšių  pavadinimus  parašytas  klaustukas.  Tai  reiškia, kad  abejojama,  ar  ta  rūšis turėtų  būti  įtraukta  į  Lietuvos moliuskų sąrašą,  nes  duomenys  apie  radimą  nevisiškai  patikimi, nėra naujų radimą patvirtinančių faktų, galutinai neišaiškinta rūšies taksonominė padėtis: vieni malakologai ją laiko rūšimi, o kiti – ne.
    Siūloma  keletas  naujų  lietuviškų  moliuskų  pavadinimų,  bet  jie nederinti  su vadovaujančiaisiais  kalbos  specialistais  ir  nėra  aprobuoti. Skaitytojų  valia  juos  vartoti  arba  sukurti geresnius variantus.


Caption

The catalog is based on information of collections of Kaunas zoological museum. The structure of the catalog:
AREALAS – Range (roughly)
BUVEINĖS – Habitat
BŪKLĖ – Abundance (state of the species)
INF. – Sources of information