Jump to Navigation

LIETUVOS RAUDONOJI KNYGA

FOTOGALERIJOS KATEGORIJOS

PLANTAE - AUGALAI

Amaryllidaceae - Amariliniai

Allium ursinum - Meškinis česnakas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Allium vineale - Dirvinis česnakas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Apiaceae - Salieriniai

Laserpitium latifolium - Plačialapis begalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Araliaceae - Aralijiniai

Hydrocotyle vulgaris - Pelkinė raistenė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Hedera helix - Gebenė lipikė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Asteraceae - Astriniai

Arnica montana - Kalninė arnika

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Cirsium heterophyllum - Įvairialapė usnis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Arctium nemorosum - Miškinė varnalėša

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Brassicaceae - Bastutiniai

Cardamine bulbifera - Svogūninė kartenė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Lunaria rediviva - Daugiametė blizgė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 8

Campanulaceae - Katilėliniai

Campanula cervicaria - Šiurkštusis katilėlis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Caryophyllaceae - Gvazdikiniai

Dianthus superbus - Puošnusis gvazdikas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Dianthus armeria - Gauruotasis gvazdikas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Agrostemma githago - Dirvinė raugė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 7

Silene lithuanica - Lietuvinė naktižiedė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Dianthus borbasii - Borbašo gvazdikas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Dianthus arenarius - Smiltyninis gvazdikas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 8

Cyperaceae - Viksvuoliniai

Cyperus fuscus - Rudoji viksvuolė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Dipsacaceae - Karšuliniai

Scabiosa columbaria - Balandinė žvaigždūnė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Succisella inflexa - Pelkinis ratenas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Ericaceae - Erikiniai

Erica tetralix - Tyrulinė erika

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Fabaceae - Pupiniai

Vicia pisiformis - Žirnialapis vikis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Trifolium rubens - Ilgagalvis dobilas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Vicia dumetorum - Krūmelinis vikis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Lathyrus pisiformis - Žirnialapis pelėžirnis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Fumariaceae - Žvirbliarūtiniai

Corydalis cava - Tuščiaviduris rūtenis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 11

Corydalis intermedia - Tarpinis rūtenis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Gentianaceae - Gencijoniniai

Gentiana cruciata - Melsvasis gencijonas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Gentiana pneumonanthe - Siauralapis gencijonas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Iridaceae - Vilkdalginiai

Gladiolus imbricatus - Paprastasis kardelis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 9

Iris sibirica - Sibirinis vilkdalgis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Lamiaceae - Notreliniai

Mentha longifolia - Miškinė mėta

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Dracocephalum ruyschiana - Miškinė žiomenė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Prunella grandiflora - Didžiažiedė juodgalvė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Melittis melissophyllum - Melisalapė medumėlė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Lentibulariaceae - Skendeniniai

Pinguicula vulgaris - Paprastoji tuklė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Liliaceae - Lelijiniai

Gagea pratensis - Pievinė vištapienė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Melanthiaceae - Melantiniai

Tofieldia calyculata - Taurinė pudmė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Menyanthaceae - Puplaiškiniai

Nymphoides peltata - Vandeninė plaumuonė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Myricaceae - Sotvariniai

Myrica gale - Pajūrinis sotvaras

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Ophioglossaceae - Driežlieliniai

Botrychium simplex - Mažasis varpenis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Orchidaceae - Gegužraibiniai

Dactylorhiza majalis - Plačialapė gegūnė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Neotinea ustulata - Smulkiažiedė svila (Smulkiažiedė gegužraibė)

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Dactylorhiza incarnata cruenta - Raiboji gegūnė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 8

Liparis loeselii - Dvilapis purvuolis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Ponerorchis cucullata - Miškinė plikaplaiskė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Dactylorhiza fuchsii - Aukštoji gegūnė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 16

Epipactis helleborine - Plačialapis skiautalūpis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Cephalanthera rubra - Raudonasis garbenis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Orchis militaris - Šalmuotoji gegužraibė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 7

Dactylorhiza majalis subsp. baltica - Baltijinė gegūnė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Ophrys insectifera - Musinis ofris

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 8

Anacamptis morio - Mažasis anakamptis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 9

Dactylorhiza maculata - Dėmėtoji gegūnė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Malaxis monophyllos - Vienalapis gedutis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Dactylorhiza incarnata - Raudonoji gegūnė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 7

Gymnadenia conopsea - Pievinis plauretis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Platanthera chlorantha - Žalsvažiedė blandis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Cypripedium calceolus - Plačialapė klumpaitė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 9

Epipactis atrorubens - Tamsialapis skiautalūpis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 11

Orchis mascula - Vyriškoji gegužraibė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Cephalanthera longifolia - Kardalapis garbenis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Orobanchaceae - Džiovekliniai

Orobanche reticulata - Blyškioji džioveklė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Orobanche elatior - Didžioji džioveklė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Poaceae/Gramineae - Migliniai/Varpiniai

Bromopsis erecta - Stačioji dirsuolė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Hordelymus europaeus - Europinis miežvienis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Festuca altissima - Miškinis eraičinas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Bromopsis benekenii - Miškinė dirsuolė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Festuca psammophila - Smėlyninis eraičinas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Polemoniaceae - Palemoniniai

Polemonium caeruleum - Mėlynasis palemonas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 8

Polypodiophyta - Šertvūnai

Asplenium trichomanes - Šerinė kalnarūtė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Primulaceae - Raktažoliniai

Primula farinosa - Raktažolė pelenėlė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 8

Lysimachia (=Glaux) maritima - Pajūrinė pienažolė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Ranunculaceae - Vėdryniniai

Pulsatilla patens - Vėjalandė šilagėlė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 21

Isopyrum thalictroides - Trilapė bligna

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Rosaceae - Erškėtiniai

Agrimonia procera - Kvapioji dirvuolė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Rubiaceae - Raudiniai

Galium triflorum - Trižiedis lipikas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3
FUNGI - GRYBAI

Boletaceae - Baravykiniai

Neoboletus luridiformis - Dėmėtasis baravykas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Hemileccinum impolitum - Blyškusis baravykas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Hortiboletus rubellus - Raudonkepuris aksombaravykis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Caloscyphaceae

Caloscypha fulgens - Ryškioji gražiataurė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Fistulinaceae - Kepenaininiai

Fistulina hepatica - Ąžuolinė kepena

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 11

Geastraceae - Žvaigždininiai

Geastrum quadrifidum - Keturskiautis žvaigždinas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Hericiaceae - Trapiadygliniai

Hericium coralloides - Korališkasis trapiadyglis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 10

Hygrophoraceae - Guoteniniai

Hygrophorus chrysodon - Geltonžvynė guotė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Lobariaceae - Platužiniai

Lobaria pulmonaria - Plačioji platužė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Meripilaceae

Grifola frondosa - Kuokštinė grifolė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Morchellaceae - Briedžiukiniai

Verpa bohemica - Bohemiškasis aukšliavarpis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Morchella semilibera - Puslaisvis briedžiukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Phallaceae - Poniabudiniai

Phallus hadriani - Hadriano / Kopinė poniabudė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Physalacriaceae

Rhodotus palmatus - Gyslotoji krempliabudė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Polyporaceae - Kempininiai

Trametes suaveolens - Kvapnioji kempė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Russulaceae - Ūmėdiniai

Russula aurea - Auksaviršė ūmėdė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Russula grata - Kvapioji ūmėdė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Lactarius lignyotus - Juodasis piengrybis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Sarcosomataceae - Taukiniai

Sarcosoma globosum - Paprastasis taukius

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Urnula craterium - Krateriškasis taurūnis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Sparassidaceae - Raukšliniai

Sparassis crispa - Kopūstgalvis raukšlius

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Tricholomataceae - Baltikiniai

Lepista personata - Melsvakotė stirnabudė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Leucocortinarius bulbiger - Gumbuotasis baltnuosėdis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6
Mollusca - Moliuskai

Helicidae - Sraiginiai

Isognomostoma isognomostomos - Slapioji šiurpenė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Unionidae - Geldutiniai

Unio crassus - Ovalioji geldutė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1
Crustacea - Vėžiagyviai

Triopsidae - Lapakojai

Lepidurus apus - Pavasarinis skydvėžis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2
Araneae - Vorai

Eresidae - Storagalviai

Eresus kollari [=cinnaberinus] - Boružinis storagalvis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2
Cicadomorpha - Cikadiniai

Tibicinidae

Cicadetta montana - Kalninė cikada

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 15
Coleoptera - Vabalai

Anobiidae - Skaptukiniai

Xestobium rufovillosum - Ąžuolinis skaptukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Boridae - Kirmvabaliniai

Boros schneideri - Šneiderio kirmvabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 15

Buprestidae - Blizgiavabaliniai

Lamprodila (=Ovalisia) rutilans - Liepinis blizgiavabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Carabidae - Žyginiai

Carabus coriaceus - Didysis puošniažygis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 20

Cicindela maritima - Pajūrio šoklys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 9

Carabus intricatus - Grakštusis puošniažygis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 7

Calosoma inquisitor - Žiaurusis puikiažygis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Carabus nitens - Žalvarinis puošniažygis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Cerambycidae - Ūsuotiniai

Necydalis major - Didysis lapuotininkas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Prionus coriarius - Pjūklaūsis kelmagraužis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 14

Ergates faber - Ūsenis dailidė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 18

Cetoniidae - Auksavabaliniai

Protaetia lugubris - Marmurinis auksavabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 26

Gnorimus variabilis - Aštuoniataškis auksavabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 10

Osmoderma barnabita - Niūriaspalvis auksavabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 18

Cucujidae - Plokščiavabaliniai

Cucujus cinnaberinus - Purpurinis plokščiavabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 29

Cucujus haematodes - Pušinis plokščiavabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 7

Elateridae - Spragšiniai

Anostirus purpureus - Raudonasis pievaspragšis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Elater ferrugineus - Rūdiškasis drevėspragšis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Lucanidae - Elniavabaliniai

Ceruchus chrysomelinus - Šiaurinis elniavabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 10

Melolonthidae - Grambuoliniai

Polyphylla fullo - Margasis grambuolys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 11

Scarabaeidae - Skarabėjiniai

Copris lunaris - Smailiaragis mėšlavabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 9

Silphidae - Maitvabaliniai

Dendroxena (=Xylodrepa) quadrimaculata - Keturtaškis maitvabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Staphylinidae - Trumpasparniniai

Emus hirtus - Geltonkailis trumpasparnis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Tenebrionidae - Juodvabaliniai

Uloma culinaris - Kelminis juodvabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Trogositidae - Skydvabaliniai

Peltis grossa - Didysis skydvabalis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 25
Dermaptera - Auslindos

Labiduridae - Smėlyninės auslindos

Labidura riparia – Smėlinė auslinda

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 17
Hymenoptera - Plėviasparniai

Crabronidae - Žiedvapsvės

Bembix rostrata - Ilgažandis bembiksas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 19

Scoliidae - Skolijos

Scolia hirta - Gauruotoji skolija

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3
Lepidoptera - Drugiai

Arctiinae - Meškutės

Hyphoraia aulica - Geltonmargė meškutė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Tyria jacobaeae - Raudonsparnė meškutė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 13

Geometridae - Sprindžiai

Baptria tibiale - Baltajuostis juodsprindis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Macaria carbonaria - Juodamargis pelkinukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Hesperiidae - Hesperijos

Carterocephalus palaemon - Rudmargė hesperija

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 7

Lycaenidae - Melsviai

Phengaris [=Maculinea] teleius - Kraujalakinis melsvys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4

Phengaris (=Maculinea) arion - Juodataškis melsvys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Lycaena dispar - Didysis auksinukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 33

Eumedonia eumedon - Baltajuostis melsvys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 16

Polyommatus dorylas - Smiltyninis melsvys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Phengaris [=Maculinea] alcon - Gencijoninis melsvys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Lycaena helle - Šiaurinis auksinukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 8

Glaucopsyche alexis - Žalsvasis melsvys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6

Polyommatus [=Lysandra] coridon - Stepinis melsvys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Noctuidae - Pelėdgalviai

Agrotis ripae - Pajūrinis dirvinukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Notodontidae - Kuoduočiai

Thaumetopoea pinivora - Pušinis keliaujantis kuoduotis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Nymphalidae - Pleštekės

Coenonympha hero - Rudakis satyriukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Brenthis daphne - Pietinis perlinukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 15

Melitaea diamina - Tamsioji šaškytė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 10

Euphydryas maturna - Baltamargė šaškytė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 13

Coenonympha tullia - Pievinis satyriukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Brenthis hecate - Stepinis perlinukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Oeneis jutta - Pelkinis satyras

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Lopinga achine - Akiuotasis satyras

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 11

Euphydryas aurinia - Auksuotoji šaškytė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 11

Papilionidae - Sklandūnai

Papilio machaon – Machaonas (Vyčiadrugis)

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 59

Parnassius mnemosyne - Juodasis apolonas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 21

Zygaenidae - Marguoliai

Zygaena loti - Esparcetinis marguolis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3
Odonata - Žirgeliai

Aeshnidae - Tikrieji laumžirgiai

Aeshna viridis - Žaliasis laumžirgis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Coenagrionidae - Tikrosios strėliukės

Ischnura pumilio - Mažoji strėliukė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Nehalennia speciosa - Mažoji nehalenija

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Cordulegastridae - Žieduotapilviai žirgeliai

Cordulegaster boltonii - Geltonžiedis kordulegastras

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 1

Gomphidae - Skėstaakiai laumžirgiai

Gomphus flavipes - Geltonkojis laumžirgis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Ophiogomphus cecilia - Pleištinis laumžirgis

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 10

Libellulidae - Raštuotosios skėtės

Leucorrhinia pectoralis - Šarvuotoji skėtė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 10

Leucorrhinia albifrons - Baltakaktė skėtė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 12

Sympetrum pedemontanum - Rudajuostė skėtė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 14

Leucorrhinia caudalis - Grakščioji skėtė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5
Orthoptera - Tiesiasparniai

Acrididae - Skėriai

Podisma pedestris - Besparnis skėriukas

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

Sphingonotus caerulans - Kopinis tarkšlys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Gryllidae - Svirpliai

Modicogryllus frontalis - Juostakaktis svirplys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 6
Trichoptera - Apsiuvos

Philopotamidae - Pakrančių apsiuvos

Philopotamus montanus - Kalninė apsiuva

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3

Phryganeidae - Didžiosios apsiuvos

Semblis phalaenoides - Mėlynsparnė apsiuva

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 3
Amphibia et Reptilia - Varliagyviai ir Ropliai

Bombinatoridae - Kūmutės

Bombina bombina - Raudonpilvė kūmutė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Colubridae - Žaltiniai

Coronella austriaca - Lygiažvynis žaltys

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 2

Hylidae - Medvarlinės

Hyla orientalis - Rytinė medvarlė

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 4
Macrogamta.lt bendruomenė

Gamtovaizdžiai - Landscapes

Gamtovaizdžiai - Landscapes

Kategorijų kiekis : 1 || Fotografijų kiekis : 5

NAUJAUSIOS FOTOGRAFIJOS