Jump to Navigation

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS1

ŪSUOČIŲ LIETUVIŠKAS VARDYNAS - ĮVADAS

Pošeimis. CERAMBYCINAE – ŪSUOTĖNAI

Pošeimis. LAMIINAE – NIŪRŪNĖNAI

Pošeimis. LEPTURINAE – GRAKŠTENĖNAI

Pošeimis. NECYDALINAE – LAPUOTININKĖNAI

Pošeimis. PRIONINAE – KELMAGRAUŽĖNAI

Pošeimis. SPONDYLIDINAE – MEDKIRTĖNAI

Naudotos literatūros sąrašas

Pošeimis. Lepturinae – Grakštenėnai

CERAMBYCOIDEA Latreille, 1802USUOTŪNAI
 
CERAMBYCIDAE Latreille, 1802ŪSUOTINIAI
angl. Longhorn beetles, rus. Усачи; vok. Bockkäfer; est. Siklased
 
 
Lepturinae Latreille, 1802 – Grakštenėnai.
 
 
Oxymirus Mulsant, 1858Pjūvininkai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų vystymosi ypatybe. Lervos pro medienoje padaryas angas žeria „pjuvenas“ (išgraužas).
 
 
Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758)Išvartinis pjūvininkas.
Naudotas “išvartinis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997:94).
angl.?, rus.?, vok.?, est. uitsikk
 
 
Rhamnusiini Sama, 2009.
 
 
Rhamnusium Latreille, 1829 Drevininkai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų vystymosi ypatybe. Lervos vystosi drevėtose, puvinio pažeistuose medžiuose.
 
 
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781) = gracilicorne Théry, 1895 – Dvispalvis drevininkas.
Naudotas “dvispalvis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 93).
angl.?, rus.?, vok.?, est. pargisikk
 
 
Rhagiini Kirby, 1837.
 
 
Rhagium Fabricius, 1775Ragijai.
Naudotas toks pat (Pileckis ir Monsevičius 1997: 92).
 
 
Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775Dvijuostis ragijus.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “bifasciatum” reiškia “dvijuostis”.
angl. Two-banded longhorn beetle, rus. Двухполосый рагий; vok. Zweistreifiger Zangenbock, est. ?
 
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)Briaunotasis ragijus.
Naudotas toks pat (Pileckis ir kt., 1968: 65, 93, 116).
angl. ?, rus. Ребристый рагий, vok., est. okaspuu-kooresikk
 
Rhagium mordax (DeGeer, 1775)Dygusis ragijus.
Naudotas toks pat (Pileckis, 1968: 40; Pileckis ir Monsevičius 1997: 93; Šablevičius, 2011: 74).
angl. Black - spotted longhorn beetle, rus. Чернопятнистый рагий, vok. Kleiner Laubholz Zangenbock, Schwarzfleckiger Zangenbock; est. lehtpuu-kooresikk
 
Rhagium sycophanta (Schranck, 1781)Ąžuolinis ragijus.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – ąžuolais (Quercus).
angl.?, rus. Рыжый рагий, vok.?, est. ?
 
 
Stenocorus Geoffroy, 1762 –Šaknialindžiai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų vystymosi ypatybe. Lervos vystosi lapuočių medžių šaknyse.
 
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)Neporinis šaknialindis.
Naudotas “neporinis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 94).
angl.Variable longhorn beetle; rus.?, vok. Variabler Stubbenbock; est. atleetsikk
 
 
Pachyta Dejean, 1821Šakniagręžiai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų vystymosi ypatybe. Lervos vystosi spygliuočių medžių šaknyse.
 
Pachyta lamed (Linnaeus, 1758)Šiaurinis šakniagręžis.
Naujadaras. Naudotas „šiaurinis medkirtis“ (Šablevičius, 2011: 74)
angl.?, rus.?, vok.?, est. ?
 
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)Keturdėmis šakniagręžis.
Naudotas “keturdėmis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 94; Šablevičius, 2011: 74).
angl.?, rus. Четирехрятнистая пахита; vok.?, est. ?
 
 
Brachyta Fairmaire, 1864; Evodinus LeConte, 1850 – Žoleniai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šių genčių vabalų vystymosi ypatybe. Lervos vystosi žolių šaknyse.
 
 
Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758)Snaputinis žolenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – snapučiais (Geranium).
angl.?, rus.?, vok.?, est. viiulsikk
 
Evodinus borealis (Gyllenhal, 1827)Šiaurinis žolenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies boreomontaniniu paplitimo arealu. Išvertus iš lotynų kalbos „borealis“ reiškia „šiaurinis“.
angl.?, rus.?, vok.?, est. ?
 
 
Acmaeops LeConte, 1850; Gnathacmaeops Linsley & Chemsak, 1972 – Skiedreniai.
Naujadaras. Anksčiau genties pavadinimo nebuvo. Pavadinimas siejamas su šių genčių vabalų vystymosi ypatybe. Lervos vystosi kitų ūsuočių landose ir minta jų išgraužomis (skiedrelėmis).
 
 
[Acmaeops angusticollis (Gebler, 1833)] – Sengirinis skiedrenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies prieraišumu sengirėms.
 
Acmaeops marginata (Fabricius, 1781)Išdaginis skiedrenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies prieraišumu apdegusiems medžiams.
angl.?, rus.?, vok.?, est. ääris-jässaksikk
 
Acmaeops septentrionis (Thomson, 1866)Šiaurinis skiedrenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies boreomontaniniu paplitimo arealu. Išvertus iš lotynų kalbos „septentrionalis“ reiškia „šiaurės“.
angl.?, rus.?, vok.?, est. alpi-jässaksikk
 
Acmaeops smaragdulus (Fabricius, 1792)Žalsvasis skiedrenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe: kūnas apaugęs žalsvais plaukeliais.
angl.? rus.?, vok.?, est. ?
 
Gnathacmaeops pratensis (Laicharting, 1784)Juostuotasis skiedrenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe. Išilgai rudų antsparnių driekiasi tamsi juosta.
angl.?, rus.?, vok.?, est. triip-jässaksikk
 
 
 Dinoptera Mulsant, 1863 Žievininkas.  
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties vabalų vystymosi ypatybe. Lervos vystosi žievėje, medieną paliečia tik truputį.
 
 
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)Ąžuolinis žievininkas.
Naudotas “ąžuolinis medkirtis“ (Pileckis ir Monsevičius 1997: 96).
angl. Red-collared longhorn beetle; rus. Усач ошейниковый, vok.Blauschwarzer Kugelhalsbock; est. kaelussikk
 
 
Gaurotes LeConte, 1850 = Carilia Mulsant, 1863 – Eglėlindžiai.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – eglėmis (Picea).
 
 
Gaurotes virginea (Linnaeus, 1758)Raudonpilvis eglėlindis.
Naudotas “raudonpilvis medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 95).
angl.?; rus. Усач черногрудный; vok.?; est. sini- õiesikk
 
 
Pidonia Mulsant, 1863Bukalindžiai.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – bukais (Fagus).
 
 
Pidonia lurida (Fabricius, 1787) – Europinis bukalindis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies rūšies europiniu paplitimo arealu.
angl.?; rus.?; vok.Schnühalsbock; est. ?
 
 
Lepturini Latreille, 1802.
 
 
Cortodera Mulsant, 1863Skujagraužiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi kankorėžiuose (skujose).
 
 
Cortodera femorata (Fabricius, 1787)Pušinis skujagraužis.
Naudotas “kelminis ūsuotis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 96). Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – pušimis (minta pušų kankorėžiais).
angl.?; rus.?; vok.?; est. põlviksikk
 
 
Grammoptera Audinet-Serville, 1835Karnadiriai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi grauždamos landas tarp žievės ir medienos.
 
 
[Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)] – Ąžuolinis karnadiris.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – ąžuolais.
angl.? rus.?, vok.?, est. ?
 
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)Rudaūsis karnadiris.
Naudotas “rudaūsis ūsuotis” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 97).
angl. Common grammoptera; rus.?, vok. Rothörniger Blütenbock; est. udesikk
 
[Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)] – Gelsvasis karnadiris.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe. Kūnas apaugęs gelsvais plaukeliais.
angl. Burnt-tip grammoptera; rus.?, vok. Eichen-Blütenbock; est. ?
 
 
Alosterna Mulsant, 1863Šakalindžiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi grauždamos landas medžių šakose.
 
 
Alosterna ingrica (Baeckmann, 1902)Juodasis šakalindis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe - juoda kūno spalva.
 
Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775)Rusvasis šakalindis.
Naudotas “tabokinius medkirtis” (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 97), matyt pavadinimas sietas su tabokos spalvos kūnu. Naujadaras.
Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe – rusva kūno spalva.
angl. Tabacoo-coloured longhorn beetle; rus. Усач бурый; vok. Tabakfarbiger Schmalbock; est. vahtrasikk
 
 
Nivellia Mulsant, 1863Balanraižis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi grauždamos landas balanoje.
 
 
[Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827)] – Raudonsparnis balanraižis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe - raudona antsparnių spalva.
angl. ?; rus. Усач кроваво-красный; vok.?; est. ?
 
 
Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981 Grybsekiai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi mikorizėje su grybais augančių augalų šaknyse.
 
 
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)Mažūninis grybsekis.
Naujadaras. Šios rūšies lervos vystosi žolių, augančių mikorizėje su lauminiu mažūniu (Marasmius oreades), šaknyse.
angl. Fairy-ring longhorn beetle; rus. Лептура желтая, vok. Bleicher Blütenbock; est. väike-õiesikk
 
 
Anoplodera Mulsant, 1839; Lepturobosca Reitter, 1912; Stictoleptura Casey, 1924; Anastrangalia Casey, 1924Žieduoliai.
Naudotas “Anoploderos (lepturos)” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 97).Pavadinimas siejamas su suaugusių vabalų elgsena. Šios genties vabalai dažnai aptinkami and augalų žiedų.
 
 
Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)Juodasis žieduolis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe – juoda kūno spalva.
 
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)Šešiadėmis žieduolis.
Naudotas “šešiadėmė anoplodera (leptura)” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 98).
angl. Six-spotted longhorn beetle; rus.?, vok. Sechstropfiger Halsbock; est. kirju-õiesikk
 
Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758)Žaliasis žieduolis.
Naudoti “žalioji anoplodera (leptura)” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 98), “žalioji leptura” (Šablevičius, 2011: 75).
angl.?; rus. Усачик зеленный; vok. Grüner Schmalbock; est. rohekas-õiesikk
 
Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)Raudonasis žieduolis.
Naudotas “raudonoji anoplodera (leptura)” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 98).
angl. Red longhorn beetle; rus. Лептура красная, vok. Rothalsbock; est. Suur-õiesikk
 
Stictoleptura variicornis (Dalman, 1817)Margaūsis žieduolis.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “variicornis” reiškia “įvairūs ūsai (ragai)”. Čia turėta mintį, kad šios rūšies vabalų antenų (ūsų) nareliai yra nevienodos spalvos.
angl. ?; rus. Пестроусая лептура; vok.?; est. ?
 
Stictoleptura fulva (DeGeer, 1775)Rusvasis žieduolis.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “fulva” reiškia “rusvas”.
angl. ?; rus.?; vok. Schwarzspitziger Halsbock; est. ?
 
Stictoleptura maculicornis (DeGeer, 1775) – Dėmėtaūsis žieduolis.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “maculicornis” reiškia “dėmėti ūsai (ragai)”.
angl. ?; rus. Пятнистоусая лептура; vok.?; est. Kirisarv-õiesikk
 
[Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)] – Lapuotinis žieduolis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – lapuočiais.
angl. ?; rus.?; vok. Haarschildiger Halsbock; est. ?
 
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763)Spygliuotinis žieduolis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – spygliuočiais.
angl. ?; rus.?; vok. Schwarzgesaumte Schmalbock; est. ?
 
Anastrangalia reyi (Heyden, 1889) = inexpectata (Jansson and Sjöberg, 1928) – Taiginis žieduolis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies paplitimo zoogeografiniu arealu.
angl. ?; rus. Лептура Рея; vok.?; est. Taiga-õiesikk
 
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)Purpurinis žieduolis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe: skaisčiai raudona kūno spalva.
angl. ?; rus.; vok.Blutroter Halsbock; est. verev-õiesikk
 
 
Judolia Mulsant, 1863 Judolijos.
Naudotas toks pat (Pileckis ir Monsevičius 1997: 98).
 
Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)Šešiadėmė judolija.
Naudotas toks pat (Pileckis ir Monsevičius 1997: 99).
angl. Three-banded longhorn beetle; rus.?, vok. Sechsfleckiger Halsbock; est. Laiksikk
 
 
Pachytodes Pic, 1891 - Vėtrasekiai.
Naujadaras. Siūlomas pavadinimas siejamas su tuo, kad šios genties rūšys dažniausiai vystosi vėjovartose.
 
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)Išvartinis vėtrasekis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios genties rūšių vystymosi ypatybe. Lervos vystosi apnuogintose išvirtusių medžių šaknyse.
angl. Speckled longhorn beetle; rus.?, vok. Gefleckter Blütenbock; est. ?
 
[Pachytodes erraticus (Dalman, 1817)] – Lapuotinis vėtrasekis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – lapuočiais.
angl.?; rus.?, vok. Fleckenbindiger Halsbock; est. ?
 
 
Macroleptura Nakane & Ohbayashi, 1957; Leptura Linnaeus, 1758; Lepturalia Reitter, 1913; Rutpela Nakane & Ohbayashi, 1957; Stenurella Villiers, 1974 – Grakšteniai.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe. Suaugusių vabalų kūnas grakštus: nulaibėjęs kūno galas, ilgos kojos.
 
 
Macroleptura thoracica (Creutzer, 1799) Sengirinis grakštenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies prieraišumu sengirėms.
angl. ?; rus.; vok.?; est. ?
 
Leptura aethiops Poda, 1761Juodasis grakštenis.
Naudotas “juodoji leptura” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 100)
angl. ?; rus.; vok.?; est. must-kiitsaksikk
 
Leptura annularis Fabricius, 1792 = arcuata Panzer, 1793, nec Linnaeus, 1758 = mimica Bates, 1884 – Gelsvaūsis grakštenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe – gelsvos spalvos antenomis (ūsais).
angl. ?; rus.; vok.?; est. käärvööt-kiitsaksikk
 
Leptura aurulenta Fabricius, 1792Auksajuostis grakštenis.
Naujadaras. Pavadinimas siejamas su šios rūšies suaugėlių morfologine savybe – skersai antsparnių besidriekiančiomis geltonomis juostomis.
angl. ?; rus.; vok.Goldhaariger Halsbock; est. ?
 
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758Keturjuostis grakštenis.
Naudoti “keturjuostė leptura (strangalija)” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 99); “keturjuostė strangalija” (Šablevičius, 2011:74).
angl. ?; rus. Странгалия четырехполосая; vok.Schlanker Schmalbock; est. harilik-kiitsaksikk
 
Lepturalia nigripes DeGeer, 1775Beržinis grakštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – beržais (Betula).
angl. ?; rus.; vok.?; est. ruuge-kiitsaksikk
 
Rutpela maculata (Poda, 1761) Dėmėtasis grakštenis.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “maculatus” reiškia “dėmėtas”.
angl. ?; rus.; vok. Gefleckter Schmalbock; est. lõuna-kiitsaksikk
 
Stenurella bifasciata (O.F. Müller, 1776)Dvijuostis grakštenis.
Naudotas “dvijuostė leptura (strangalija)” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 100).
angl. ?; rus.; vok.Zweibindiger Schmalbock ; est. ?
 
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)Juodasiūlis grakštenis.
Naudotas “dviveidė leptura (strangalija)” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 100), tačiau siūlau pavadinimą keisti. Lotyniškas “melanurus” reiškia juoda uodega.
Šios rūšies vabalų antsparnių siūlė ir viršūnė yra juodos, likusi dalis – raudonos spalvos.
angl. ?; rus. Странгалия обыкновенная; vok.?; est. väike-kiitsaksikk
 
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)Alksninis grakštenis.
Naujadaras. Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – alksniais (Alnus).
angl. ?; rus.; vok.?; est. punakõht-kiitsaksikk
 
 
Pedostrangalia Sokolov, 1896; Strangalia Audinet-Serville, 1835 – Strangalijos.
Naujadaras. Pavadinimas sudarytas sulietuvinus mokslinį pavadinimą “Strangalia”. Literatūroje (Pileckis ir Monsevičius, 1997: 100) gentis neįvardinta,
tačiau viena rūšis pavadinta ‘keturjuoste strangalina”.
 
 
Pedostrangalia pubescens (Fabricius, 1787)Plaukuotoji strangalija.
Naujadaras. Išverstas mokslinis pavadinimas: lotyniškas “pubescens” reiškia “plaukuotas”.
angl. ?; rus.; vok.?; est. ehmes-kiitsaksikk
 
[Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)] – Ąžuolinė strangalija.
Pavadinimas susijęs su šios rūšies mitybiniais augalais – ąžuolais (Quercus).
angl. ?; rus.; vok.?; est. ?
 
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) Keturjuostė strangalija.
Naudotas “keturjuostė srangalina” (Pileckis ir Monsevičius 1997: 100).
angl. ?; rus. Усач узкотелый; vok.?; est. ?