Jump to Navigation

Odonata - Žirgeliai

Odonata - Žirgeliai

Aeshnidae - Tikrieji laumžirgiai

Calopterygidae - Gražutės

Coenagrionidae - Tikrosios strėliukės

Cordulegastridae - Žieduotapilviai žirgeliai

Corduliidae - Blizgiosios skėtės

Euphaeidae

Gomphidae - Skėstaakiai laumžirgiai

Lestidae - Žaliosios strėliukės

Libellulidae - Raštuotosios skėtės

Macromiidae

Platycnemididae - Plačiablauzdės strėliukės