Jump to Navigation

Amphibia et Reptilia - Varliagyviai ir Ropliai

Amphibia et Reptilia - Varliagyviai ir Ropliai kategorijos

Agamidae - Agaminiai

Anguidae - Gluodenai

Bombinatoridae - Kūmutės

Bufonidae - Tikrosios rupūžės

Colubridae - Žaltiniai

Hylidae - Medvarlinės

Lacertidae - Driežiniai

Ranidae - Varlės

Salamandridae - Salamandriniai

Scincidae - Scinkiniai

Testudinidae - Sausumos vėžliai

Viperidae - Angys