Jump to Navigation

Amphibia et Reptilia - Varliagyviai ir Ropliai

Amphibia et Reptilia - Varliagyviai ir Ropliai

Agamidae - Agaminiai

Ambystomatidae - Ambistominiai

Anguidae - Gluodenai

Blanidae - Viduržeminės amfisbenos

Bombinatoridae - Kūmutės

Bufonidae - Tikrosios rupūžės

Chamaeleonidae - Chameleonai

Colubridae - Žaltiniai

Emydidae - Baliniai vėžliai

Gekkonidae - Gekonai

Gerrhosauridae - Gerozauriniai

Hylidae - Medvarlinės

Lacertidae - Driežiniai

Pelobatidae - Česnakės

Ranidae - Varlės

Salamandridae - Salamandriniai

Scincidae - Scinkiniai

Sphaerodactylidae - Apskritapirščiai gekonai

Testudinidae - Sausumos vėžliai

Typhlopidae - Aklažaltiniai

Viperidae - Angys